Xiang Noah Sun

Xiang Noah Sun 2024

High School: Putnam Science Acad.
Graduation Year: 2024
Height: 6'8"
Position: F